නව ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ විනිසුරුවරුන් තුන් දෙනෙක් සහ අභියාචනාධිකරණ විනිසුරුවරයකු ජනාධිපති මෛත්‍රී ඉදිරියේ දිවුරුම් දෙයි | Colombocall නව ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ විනිසුරුවරුන් තුන් දෙනෙක් සහ අභියාචනාධිකරණ විනිසුරුවරයකු ජනාධිපති මෛත්‍රී ඉදිරියේ දිවුරුම් දෙයි - Colombocall

Hot News

නව ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ විනිසුරුවරුන් තුන් දෙනෙක් සහ අභියාචනාධිකරණ විනිසුරුවරයකු ජනාධිපති මෛත්‍රී ඉදිරියේ දිවුරුම් දෙයි


නව ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ විනිසුරුවරුන්  තුන් දෙනෙක් සහ අභියාචනාධිකරණ විනිසුරුවරයකු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා ඉදිරියේ අද(09) දිවුරුම් දී තිබෙනවා.


ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් සඳහන් කළේ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ විනිසුරුවරුන් ලෙස අභියාචනාධිකරණ සභාපති පී.ටී.සූරසේන , අභියාචනාධිකරණ විනිසුරු එස්.තුරේ රාජා සහ අභියාචනාධිකරණ විනිසුරු ඊ.ඒ.ජී.ආර්.අමරසේකර යන මහත්වරුන්  දියුරුම් දුන් බවයි.

වැඩි දුරටත් ඔවුන් කියා සිටින්නේ නව අභියාචනාධිකරණ විනිසුරුවරයා ලෙස මහාධිකරණ  විනිසුරු කේ.පී .ප්‍රනාන්දු මහතා ද දිවුරුම් දුන් බවයි.

ඇතැමුන් කියා සිටින්නේ මෙසේ පත්වීම් සිදු කිරීමට ජනාධිපතිවරයාට හැකියාව තිබුණද ඔහු මෙසේ සිදු කරන්නේ නැවත ජනාධිපතිවරණයට ඉල්ලීමේදී ඇතිවන ගැටළු නීතිමය පරිසරය තුළ  හැකි පරිදි තුල්‍ය කිරීමට බවයි.