මිල සූත්‍රයෙන් තෙල් මිල තවත් අඩුවෙයි. ජනතාව ප්‍රීතියෙන් | Colombocall මිල සූත්‍රයෙන් තෙල් මිල තවත් අඩුවෙයි. ජනතාව ප්‍රීතියෙන් - Colombocall

Hot News

මිල සූත්‍රයෙන් තෙල් මිල තවත් අඩුවෙයි. ජනතාව ප්‍රීතියෙන්


වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ඉන්ධන මිල තීරණය කිරීමේ මිල යාන්ත්‍රණය අනුව අද (10) මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට ඉන්ධන මිල පහත දැමීමට මුදල් අමාත්‍යංශය තීරණය කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව පෙට්‍රල් සහ ඩීසල් ලීටරයක් රුපියල් 02කින් ද යුරෝ 4 (EURO - 4) විමෝචන ප්‍රමිතිකරණය යටතේ පරිසර හිතකාමී ඉන්ධන වර්ගයක් වන සුපිරි ඩීසල් ලීටරයක මිල රුපියල් 3.00 කින්ද අඩු වෙනවා.

ඒ අනුව අද මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට ඩීසල් සහ පෙට්‍රල් මිල පහත පරිදි අඩු කරනු ලබයි.

මෙසේ ඉන්ධන මිල අඩු වීම නිසා ජනතාව බොහෝ සෙයින් සතුටට පත්ව සිටින බවද වාර්තා වෙනවා.