ඔබට සුබ නව වසරක් වේවා ! | Colombocall ඔබට සුබ නව වසරක් වේවා ! - Colombocall

Hot News

ඔබට සුබ නව වසරක් වේවා !

ජනාවාරි 1 වනදා එනම් අද දිනයෙන් ආරම්භ වූ 2019 නව වසර ශ‍්‍රී ලංකා වාසී සැමටත් ලෝකවාසි සැමටත් සුභ නව වසරක් වේවායි අප ප්‍රාර්ථනා කරනවා.

සියලූදෙනා අපේක්ශා කරන්නාවූ යහපත් බලාපොරොත්තු සහ ඉලක්ක අරමුණු එලෙසම ඉටු වේවා යන්න අපගේ පැතුමයි.