මෙවර " SEX" කිරුළ පිහිඹියාගොල්ලෑවට හිමිවේ ! සම්පූර්ණ විස්තරය මෙන්න | Colombocall මෙවර " SEX" කිරුළ පිහිඹියාගොල්ලෑවට හිමිවේ ! සම්පූර්ණ විස්තරය මෙන්න - Colombocall

Hot News

මෙවර " SEX" කිරුළ පිහිඹියාගොල්ලෑවට හිමිවේ ! සම්පූර්ණ විස්තරය මෙන්නතාරුණ්‍යයේ ගැඟීම් උත්පාදනය සමඟ සෙක්ස් සඳහා තරුණ තරුණියන්ගේ සිත් බොහෝ ඉක්මණින් ආකර්ෂණය වෙනවා. මේ හා සමඟම ඔවුන් සෙක්ස් යනු කුමක්දැයි සෙවීමට පටන් ගන්නවා.

ලංකාව තුළ මෙය විෂයක් ලෙස මහා පරිමාණයෙන් ඉගැන්වෙන්නේ නැති නිසා ඔවුන් විකල්ප මාර්ග ඔස්සේ සෙක්ස් පිළිබඳ සොයා බලනවා.

ගූගල් සෙවුම් යන්ත්‍රය තුළ වැඩිම වාර ගණනක් "SEX" යන වචනය සෙවූ රටවල් අතර අඛණ්ඩව වසර කිහිපයක් පළමු ස්ථානයේ පසුවූ ශ්‍රී ලංකාව ගත වූ මාස 12ක කාලය තුළදී තෙවැනි ස්ථානයට පත්ව තිබෙනවා.

"ගූගල් ට්‍රෙන්ඩ්ස්" හරහා කළ සොයා බැලීමකදී මේ බව හෙළි වී තිබෙනවා. ගත වූ මාස 12ක කාලය තුළදී  "sex" යන වචනය වැඩිම වාර ගණනක් සොයා ඇති රට බව බංග්ලාදේශය පත්ව ඇති අතර දෙවැනි ස්ථානයට ඉතියෝපියාව පත්ව තිබෙනවා.

මුල් ස්ථානය පහ තුළ නේපාලය සිවුවැනියත්, ඉන්දියාව පස්වැනි ස්ථානයේත් පසුවෙයි. පළාත් වශයෙන් ගත් විට ශ්‍රී ලංකාවේ උතුරුමැද පළාත "sex" යන වචනය වැඩිම වාර ගණනක් සොයා තිබෙනවා.

නගරයක් ලෙස ගත්විට එම වචනය වැඩිම වාර ගණනක් සොයා ඇත්තේ උතුරුමැද පළාතේ පිහිඹියාගොල්ලෑවයි. පසුගිය කාලයේදී ශ්‍රී ලංකාවේ හෝමාගම මෙහි පළමු ස්ථානයේ පසු වුණා..

සුපුරුදු පරිදි ශ්‍රී ලංකාවේ පාසල් නිවාඩුව තිබෙන අප්‍රේල්, අගොස්තු සහ දෙසැම්බර් කාලවලදී "sex" වචනය සෙවීමේ ඉහළ යෑමක් පෙන්නුම් කරන අතර මෙවරද එම තත්ත්වය දක්නට ලැබෙන බව වාර්තා වෙනවා.