මහින්ද ඔළුව අතගාලා දුන්නු පොහොට්ටු සාමාජිකත්වය හින්දා මන්ත්‍රීධූර අහිමිවෙන හැටි මෙන්න ! -PHOTOS- | Colombocall මහින්ද ඔළුව අතගාලා දුන්නු පොහොට්ටු සාමාජිකත්වය හින්දා මන්ත්‍රීධූර අහිමිවෙන හැටි මෙන්න ! -PHOTOS- - Colombocall

Hot News

මහින්ද ඔළුව අතගාලා දුන්නු පොහොට්ටු සාමාජිකත්වය හින්දා මන්ත්‍රීධූර අහිමිවෙන හැටි මෙන්න ! -PHOTOS-
ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 99 වන වගන්තියේ සදහන් විධිවිධානයනට අනුව පොදුජන පෙරමුණේ සාමාජිකත්වය ලබාගත් සියලූම ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ මන්ත්‍රිවරුන්ගේ මන්ත්‍රීධූර අහෝසි වන බව නීති විශාරදයින්ගේ මතය වී තිබේ.

ඒ අනුව මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා ප්‍රමුඛ මන්ත්‍රීවරුන් රැසකට මන්ත්‍රීධූර අහිමි වනු ඇතැයි වාර්තා වේ.

බොහෝ දෙනෙක් කියා සිටින්නේ මහින්ද රාජපක්ෂ පොහොට්ටුවේ සාමාජිඅත්වය ගැනීම නිසා නිරාකරණය කළ නොහැකි ගැටළු රාශියක් පැන නැඟී ඇති බවයි.
මේ මොහොතේ මෙම කරුණ සම්බන්ධයෙන් පාර්ලිමේන්තුවේ විවාදයක්ද සිදුවෙමින් පවතින බව ද වාර්තා වෙනවා.

ඊට අදාළ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා වගන්තිය සහ පොහොට්ටුවේ සාමාජිකත්වය ඇතැම් පිරිස් ලබා ගත් ආකාරය පහළින් දැක්වේ