"අපගේ පිපාසය දෙමළ ඊළමයි‘‘ කොටි ලාංජන සහිතව යාපනය පුරා පෝස්ටර ඇලවෙයි (PHOTOS) | Colombocall "අපගේ පිපාසය දෙමළ ඊළමයි‘‘ කොටි ලාංජන සහිතව යාපනය පුරා පෝස්ටර ඇලවෙයි (PHOTOS) - Colombocall

Hot News

"අපගේ පිපාසය දෙමළ ඊළමයි‘‘ කොටි ලාංජන සහිතව යාපනය පුරා පෝස්ටර ඇලවෙයි (PHOTOS)

දෙමළ ජාතික කොටින්ගේ සටන අමතක කොට නොමැති බව සදහන් කරමින් අද (20) අලුයම යාපනය වඩමාරච්චි ප්‍රදේශයේ එල් ටි ටි ඊ සංවිධානයේ ලාංජනයෙන් යුතු පෝස්ටර අලවා තිබු බව යාපනය ආරක්ෂක අංශ පවසනවා.

යාපනය ආරක්ෂක අංශ පැවසූවේ යාපනය වල්ලෙයි මුනීශ්වරන් කෝවිල ආසන්න ප්‍රදේශයේ අදාළ පෝස්ටර අලවා තිබු බවයි.

කොටින්ගේ පිපාසය දෙමළ ඊළමයි යනුවෙන්ද අදාළ පෝස්ටරයේ සදහන්ව පවතින බවද ආරක්ෂක අංශ සදහන් කළා.

පසුගියදා මුලතිව් වෙරළ තීරයේ තිබී එල් ටි ටි සංවිධානයේ කොඩියක්ද ආරක්ෂක අංශ විසින් සොයාගනු ලැබු අතර,ආරක්ෂක අංශ පැවසූවේ පැරණි නොවු කොඩියක් එලෙස සොයාගෙන ඇති බවයි.

යාපනය වඩමාරච්චි පෝස්ටර ඇලවීම හා මුලතිව් ප්‍රදේශයෙන්  එල් ටි ටි සංවිධානයේ කොඩියක් සොයා ගැනීම සම්බන්ධයෙන් ආරක්ෂක අංශ පරීක්ෂණ පවත්වනු ලබනවා.