ජනාධිපති ඉදිරියේ නිළ කාමරයක හොර රහසේ දිවුරුම් දුන් නව කැබිනට් මණ්ඩලය මෙන්න -BREAKING NEWS - PHOTOS- | Colombocall ජනාධිපති ඉදිරියේ නිළ කාමරයක හොර රහසේ දිවුරුම් දුන් නව කැබිනට් මණ්ඩලය මෙන්න -BREAKING NEWS - PHOTOS- - Colombocall

Hot News

ජනාධිපති ඉදිරියේ නිළ කාමරයක හොර රහසේ දිවුරුම් දුන් නව කැබිනට් මණ්ඩලය මෙන්න -BREAKING NEWS - PHOTOS-
නව කැබිනට් මණ්ඩලය ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා ඉදිරිපිට දිවුරුම් දී තිබෙනවා. මෙවර නිල කාමරයක් තුළ ඔවුන් දිවුරුම් දීම  කාගේත් කතාබහට ලක් වී ඇති බවත් වාර්තා වෙනවා.

මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතගේ ඉල්ලීමකට අනුව එය එසේ සිදුකර අවසන් කිරීමට අනෙකුත් පාර්ශව කැමත්ත පල කර තිබෙනවා.ඒ අනුවයි මෙම නව කැබිනට් මණ්ඩලය කාමරයක් තුල දිවුරුම් දී තිබෙන්නේ.

ජනාධිපතිවරයා මහින්ද රාජපක්ෂ සමඟ සමීපව කටයුතු සිදු කරමින් පවතින සමයක රනිල් පාර්ශවය සමඟ ප්‍රසිද්ධියේ කටයුතු කිරීමට මැළිබවක් දක්වන බව ද අභ්‍යන්තර ආරංචිමාර්ග සඳහන් කරනවා.

මෙසේ දිවුරුම් දුන් ඇමති මණ්ඩලය පහතින් නරඹන්න