රටම බලා සිටි "බස් ගාස්තු" අඩු වෙයි ! විස්තරය මෙන්න | Colombocall රටම බලා සිටි "බස් ගාස්තු" අඩු වෙයි ! විස්තරය මෙන්න - Colombocall

Hot News

රටම බලා සිටි "බස් ගාස්තු" අඩු වෙයි ! විස්තරය මෙන්න


බස් ගාස්තු  4.2%  කින්  ලබන 26 වැනිදා සිට අඩු කිරීමට   පියවර ගෙන තිබෙනවා. ඒ ප්‍රවාහන හා සිවිල් ගුවන්සේවා අමාත්‍ය අර්පුන රණතුංග මහතා සහ බස් සංගම් අතර  අද (24) පැවැති සාකච්ඡාවේදී.

 ඒ අනුව අවම බස් ගාස්තුව වන  රුපියල් 12 අඩු නොවන අතර  දෙවන අවම බස් ගාස්තුව වන  රුපියල් 15, රුපියල් 14 දක්වා අඩු  කෙරෙන බවද සඳහන්.

සෙත්සිරිපාය අමාත්‍යංශයේදී මෙම සාකච්ඡාව පවත්වා තිබෙන්නේ තෙල් මිල අඩු වූ පසු බස් ගාස්තු අඩු නොකිරීම පිළිබඳ  ජනතා අදහස් කරළියට ඒමත් සමඟයි.