ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ නායකත්වය පියසේන ගමගේට ! මෛත්‍රීපාල සිරිසේන ඉවතට ! | Colombocall ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ නායකත්වය පියසේන ගමගේට ! මෛත්‍රීපාල සිරිසේන ඉවතට ! - Colombocall

Hot News

ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ නායකත්වය පියසේන ගමගේට ! මෛත්‍රීපාල සිරිසේන ඉවතට !

දේශපාලන බලය සහ පක්ෂ නායකත්වය වැනි දේ හදිසි අවස්ථා වල වෙනස් වීමට ගතවන්නේ ඉතාම සුළු වෙලාවක්. ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය යනු මෑතක් වන තුරුම ලංකාවේ ප්‍රභලම පක්ෂයක්.


ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ නායකත්වයෙන් මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතාව ඉවත් කර පක්‍ෂයේ බලය අල්ලා ගැනීමට තමා ඇතුළු පිරිසක් සූදානම් යැයි ශ්‍රි ලංකා නිදහස් පක්‍ෂයේ උප සභාපති ගාල්ල දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී පියසේන ගමගේ මහතා පවසනවා.

 "මම ශ්‍රී  ලංකා නිදහස් පක්‍ෂය දාල යන්නේ නැහැ අදටත් මම හොඳ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පාක්‍ෂිකයෙක් " යැයිද ඔහු වැඩි දුරටත් පැවසුවා.

මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා ශ්‍රී  ලංකා නිදහස් පක්‍ෂය විනාශ කළා. රටත් විනාශ කළා පාක්‍ෂිකයන්ටත් යන එනමං නැති කළා. මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා පක්‍ෂ නායකයා ලෙස සිටිනතුරු අපි කිසිම සහයෝගයක් ලබා දෙන්නේ නැහැ.

 අපේ අරමුණ පක්‍ෂයට ආදරය ඇති සියලූම දෙනා එකතු කරගෙන ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්‍ෂයත් රටත් රැක ගැනීමයි.

 මේ සඳහා සියලූම ශ්‍රී  ලංකා නිදහස් පාක්‍ෂිකයන් එකතු කරගෙන පුළුල් බලවේගයක් ගොඩන`ගන බවද ගමගේ මහතා පැවසුවා.