"වසර හතර හමාරක් යන තුරු පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවා හැරීමට බෑ". සත් පුද්ගල විනිසුරු මඩුල්ල ලබා දුන් තීන්දුව මෙන්න. | Colombocall "වසර හතර හමාරක් යන තුරු පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවා හැරීමට බෑ". සත් පුද්ගල විනිසුරු මඩුල්ල ලබා දුන් තීන්දුව මෙන්න. - Colombocall

Hot News

"වසර හතර හමාරක් යන තුරු පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවා හැරීමට බෑ". සත් පුද්ගල විනිසුරු මඩුල්ල ලබා දුන් තීන්දුව මෙන්න.
ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා විසින් පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවීමට ගනු ලැබූ තීන්දුව ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවට පටහැනි බවට ඒ පිළිබඳ පෙත්සම් විභාග කරන සත් පුද්ගල විනිසුරු මඩුල්ල විසින් තීරණය කර තිබෙනවා.

අගවිනිසුරුවරයා විසින් මෙම තීන්දුව ජනාධිපතිවරයා වෙත දැනුම් දී තිබෙනවා.

"19 වන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධය අනුව වසර 4 1/2 යන තුරු පාර්ලිමේන්තුව විසිරවිය නොහැකිය"  යන ප්‍රතිපාදනය මත විනිසුරුවරුන් බහුතරයකගේ මතය එය බවයි වාර්තා වන්නේ.

මේ මොහොතේ ජනාධිපතිවරයාට පාර්ලිමේන්තුව විසිර වීමට නොහැකි බව ශේෂ්ඨාධිකරණ තීන්දුව  ප්‍රකාශයට පත් කර තිබෙනවා.

මෙම ඓතිහාසික තීන්දුව ලබා දී විනිසුරුවරුන් මේ වන විටත් අධිකරණ භූමියෙන් ඉවත්ව ගොස් තිබෙනවා.