සරාගී පියුමිගෙන් ක්‍රිකට් ගොඩ දැමීමේ තීරණයක් ! | Colombocall සරාගී පියුමිගෙන් ක්‍රිකට් ගොඩ දැමීමේ තීරණයක් ! - Colombocall

Hot News

සරාගී පියුමිගෙන් ක්‍රිකට් ගොඩ දැමීමේ තීරණයක් !නව ක්‍රීඩා අමාත්‍ය හරින් ප්‍රනාන්දු මහතා විසින් රංගන ශිල්පිනි පියුමි හංසමාලි ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ප්‍රවර්ධන නිලධාරිනියක් ලෙස පත් කිරීමට උපදෙස් ලබා දී ඇති බව ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතන ආරංචි මාර්ග සදහන් කර සිටි.

පියුමි හංසමාලි හට මෙම තනතුර ලබාදීම කෙරෙහි ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය තුල නිලධාරින්ගේ දැඩි කතා බහටද ලක්ව තිබෙන වබ වාර්තා වේ.

පියුමි හංසමාලිගේ සරාගී ශරීරය නිසා ඇයට මේ අවස්ථාව අනිවාර්යයෙන්ම ලැබෙනු ඇතැයි බොහෝ දෙනෙක් කියා සිටිනවා