තමන්ගෙ කොල්ලා ගැන දැනගන්න ගැහැණු ළමයින්ට ගොඩක් වටිනා තොරතුරු ! කෙල්ලෙක් නම් අනිවාර්යෙන් කියවන්න | Colombocall තමන්ගෙ කොල්ලා ගැන දැනගන්න ගැහැණු ළමයින්ට ගොඩක් වටිනා තොරතුරු ! කෙල්ලෙක් නම් අනිවාර්යෙන් කියවන්න - Colombocall

Hot News

තමන්ගෙ කොල්ලා ගැන දැනගන්න ගැහැණු ළමයින්ට ගොඩක් වටිනා තොරතුරු ! කෙල්ලෙක් නම් අනිවාර්යෙන් කියවන්න
ඔහු ඔබව විශ්වාස කරනවා – ඔහුට ඔබව හොඳින් විශ්වාසයි. ඒ විශ්වාසය පළදු කරන්නට වෙන කිසිවෙකුට බෑ. හැබැයි ඔබ ඒ වටිනා විශ්වාසය රැකගන්න ඕනෙ. ඔබගේ හැකියාවන් ගැනත් ඔහුට හොඳ විශ්වාසයක් පවතිනවා.

ඔහු කරුණාවන්තයි – සාමාන්‍යයෙන් කාන්තාවන් තමයි අන් අය ගැන ගොඩක් හිතමින් අන් අය වෙනුවෙන් වෙහෙසෙනව කියන්නේ. නමුත්, සැබෑ මහත්මයෙක් සතුවත් ඒ වටිනා ලක්ෂ්ණය තියෙනවා.

ඔහු ඔහුගේ පෙනුම ගැන ආඩම්බර වෙනවා – මෙයින් උඩගු කමක් ගැන කියවෙන්නේ නෑ. ඔහු පොළවේ ජීවත්වෙන පුරුෂයෙක්. නමුත්, ඔහු ඔහුගේ පෙනුම හා ඔහු ගැන හොඳින් සැළකිළිමත්

ඔහුගේ හා ඔබේ මෑණියන්ට ඔහු හොඳින් සළකනවා – පිරිමියෙක් තම මවට සළකන ආකාරයෙන් ඔහු තම බිරිඳට සළකන ආකාරය දැන ගන්න පුළුවන්. ඒක ඇත්තක්. නියම මහත්මයෙක් තම මවට උපරිම ආකාරයෙක් සළකනවා.

ඔබගේ මතයට ඔහු ගරු කරනවා – ඔහු ඔබගේ මතය විමසා සිටිනවා. ඔහුගේ බිරිඳ වශයෙන් ඔහු ඔබේ මතය දැන ගන්න් කැමැතියි වගේම ඒ මතයට ගරු කරනවා.

ඔහුගේ ඇස ඔබට පමණයි යොමුවෙන්නේ – ඔහුගේ ඇස යොමුවෙන්නේ ඔබේ ලස්සන වෙත පමණයි. දවස අවසානයේ ඔබ දන්නවා, ඔහු ඔබ දිහා බලන ආකාරයෙන් අන් කිසිම ස්ත්‍රියක් දෙන බලන්නේ නැති බව.

ඔහු ආදරය ප්‍රකාශ කරනවා පමණක් නොවේ එය පෙන්වනවා – ඔහුගේ ආදරය වචනයට පමණක් සීමාවූවක් නොවේ. ඔහු ක්‍රියාවෙන්ම ඒ ආදරය ඔප්පු කරනවා.

ඔහු මතදාරියෙක්, නමුත් බල කරන්නේ නෑ – සැම පිරිමියෙක් සතුවම මත තිබෙනවා, නමුත් නියම මහත්මයෙක් ඒ මතයන්ගෙන් අන් අයට බලපෑම් කරන්නේ නෑ.

හැමවිටම ඔහු අවංකයි – අවංක බව සබඳතාවයක පැවැත්මට බෙහෙවින් බලපානවා. ඔහුගේ අවංකත්වය නියම මහත්මා ගතියකි.


තව කෙනෙක් වෙනුවෙන් ශෙයා කරන්න