මහින්දගේ විපක්ෂ නායක සිහිනය බොඳ වෙයි. නිමල් සිරිපාල ජයගනී ! | Colombocall මහින්දගේ විපක්ෂ නායක සිහිනය බොඳ වෙයි. නිමල් සිරිපාල ජයගනී ! - Colombocall

Hot News

මහින්දගේ විපක්ෂ නායක සිහිනය බොඳ වෙයි. නිමල් සිරිපාල ජයගනී !ආණ්ඩු වෙනස නිසා පුරප්පාඩු වී පවතින විපක්ෂ නායක ධූරය සදහා නිමල් සිරිපාලද සිල්වා මහතා පත්කල යුතු බවට ජනාධිපතිවරයාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් රැස්වූ නිදහස් පක්ෂ පාර්ලිමේන්තු කණ්ඩායම තීරණය කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව හෙට දිනයේදී නිදහස් සංධාන මහලේකම්වරයා විසින් ඊට අදාළ ලිපිය පාර්ලිමේන්තු මහලේකම්වරයා වෙත යොමු කරනු ඇති බව වාර්තා වෙනවා.

විපක්ෂයේ ප්‍රධාන සංවිධයක ධූරය සදහා මහින්ද අමරවීර මහතාගේ නම යෝජනා වී ඇති අතර විපක්ෂ නායකධූරයට සමඟාමීව එම තනතුර සදහා මහින්ද අමරවීර මහතා පත් කිරීමට නියමිතව තිබෙනවා.

ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ විසින් මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා වෙත විපක්ෂ නායක ධූරය ඉල්ලා සිටියද ජනාධිපතිවරයා ප්‍රමුඛ නිදහස් පක්ෂ මන්ත්‍රී කණ්ඩායම විසින් එය ප්‍රතික්ෂේප කර ඇති බව වාර්තා වෙනවා.