2018 උසස් පෙළ ප්‍රථිපල පිටවෙයි.කලා ප්‍රථමයා පානදුරින්- PHOTOS- | Colombocall 2018 උසස් පෙළ ප්‍රථිපල පිටවෙයි.කලා ප්‍රථමයා පානදුරින්- PHOTOS- - Colombocall

Hot News

2018 උසස් පෙළ ප්‍රථිපල පිටවෙයි.කලා ප්‍රථමයා පානදුරින්- PHOTOS-
2018 වසරේ අධ්‍යාපන පොදු සහතික පත්‍ර (උසස් පෙළ) විභාග ප්‍රතිපල මේ වන විට අන්තර්ජාලයට නිකුත් කර තිබෙනවා. විභාග කොමසාරිස් ජනරාල් සනත් පුජිත සඳහන් කලේ . https://www.doenets.lk/exam/ වෙබ් අඩවිය හරහා ප්‍රතිපල ලබා ගත හැකි බවයි.

විභාග ප්‍රතිපල අනුව එක් එක් විෂය ධාරාව අනුව දිවයිනේ ප්‍රථම, දෙවන හා තෙවන ස්ථාන ලබාගත් සිසුන් පිළිබඳවද විභාග දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනය කර තිබෙනවා.