රවුම් හිලට ගැසීම ජනවාරි 01 සිට තහනම් ! (photos) | Colombocall රවුම් හිලට ගැසීම ජනවාරි 01 සිට තහනම් ! (photos) - Colombocall

Hot News

රවුම් හිලට ගැසීම ජනවාරි 01 සිට තහනම් ! (photos)

විදුලි පේණු සහ කෙවෙනි සඳහා හඳුන්වා දුන් නව ප්‍රමිතීන් හෙට (01) සිට බලාත්මක වෙනවා. ඒ අනුව හෙට සිට අලෙවි කළ හැක්කේ සහ මිලදී ගත යුත්තේ එම ප්‍රමිතීන්ට  අනුකුල පේණු සහ කෙවෙනි පමණක් බවයි ශ්‍රී  ලංකා මහජන උපයෝගීතා කොමිෂන් සභාව පවසන්නේ.

එහි අධ්‍යක්‍ෂ ජනරාල් දමිත කුමාරසිංහ ඒ පිළිබඳව වැඩිදුරටත් අදහස් දක්වා තිබෙනවා

මෙහිදී නිවාස හෝ වෙනත් ගොඩනැගිලිවල දැනට භාවිත පේණු සහ කෙවෙනි සම්බන්ධයෙන් ද කතා බහකට ලක් වී තිබෙනවා.

එහිදී ඔවුන් පවසා ඇත්තේ

 "දැනට භාවිතා කරන විදුලි පේණු සහ කෙවෙනි ඉවත් කිරීමේ කිසිම අවශ්‍යතාවයක් නෑ. එහි කාලය අවසන් වනතෙක් භාවිතා කළ හැකි නමුත් අලුතින් මිලදී ගන්නා උපකරණවලදී මෙම නව ප්‍රමිතියට අනුකූල වියයුතුයි. දිගින් දිගටම නව ප්‍රමිතියට අනකූල නොවන විදුලි පේණු සහ කෙවෙනි අලෙවි කිරීම් සම්බන්ධයෙන් පාරිභෝගික අධිකාරිය කටයුතු කරනු ඇති."     යනුවෙනි.

විදුලි අනතුරු අවම කර ගැනීමේ අරමුණින් පේණු සහ කෙවෙනි සඳහා මෙම නව ප්‍රමිතීන් හඳුන්වා දුන් බවද ශ්‍රී  ලංකා මහජන උපයෝගීතා කොමිසම පැවසුවා.

 තහනම් ප්ලග්අනුමත ප්ලග්