බුදු පිළිමයක් හදන්න සල්ලිකාරයෝ 'මාල", "මුදු", "බ්‍රේස්ලට්", "රත්‍රන් බිස්කට්" පූජා කරන අතිශය දුර්ලභ වීඩියෝවක් මෙන්න ! -VIDEO- | Colombocall බුදු පිළිමයක් හදන්න සල්ලිකාරයෝ 'මාල", "මුදු", "බ්‍රේස්ලට්", "රත්‍රන් බිස්කට්" පූජා කරන අතිශය දුර්ලභ වීඩියෝවක් මෙන්න ! -VIDEO- - Colombocall

Hot News

බුදු පිළිමයක් හදන්න සල්ලිකාරයෝ 'මාල", "මුදු", "බ්‍රේස්ලට්", "රත්‍රන් බිස්කට්" පූජා කරන අතිශය දුර්ලභ වීඩියෝවක් මෙන්න ! -VIDEO-කාම්බෝජයේ සුපිරි පන්තියේ ධනපතියන් විසින් බුදු පිළිම වහන්සේ නමක් සෑදීමට තම තමන් සතු රත්‍රන් පූජා කරනවා.

විවිධ තරාතිරම් වල සිටින ඔවුන්ගේ රත්‍රන් ලබා දෙන අයුරු දැක්වෙන අපූරු වීඩියෝවක් සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ හුවමාරු වෙනවා.

ගෙළ පලඳින රන් මාල, අත් පළඳනා, රත්‍රන් බිස්කට් ආදිය ඔවුන් මෙසේ පරිත්‍යාග කර සිටිනවා. භාජන වලට වෙන් කර දමා ඇති එම රත්‍රන් සවලක ආධාරයෙන් රත්‍රන් උණු කිරීම සඳහා සකසා ඇති උඳුන් තුළට බහාලනවා.

එම උතුම් ක්‍රියාව සිදු වෙන අවස්ථාවේ ස්වාමීන් වහන්සේලා පිරිස් සඤ්ඤායණා කරන  ආකාරයද  වීඩියෝවේ දැක්වෙනවා.


මෙම වීඩියෝව නැරඹූ බොහෝ දෙනකුගේ ,මතය වී තිබුණේ ලංකාවේද මෙවන්  ක්‍රියාවක් සිදු කරන්නේ නම් අවශ්‍ය රත්‍රන් ලබා දීමට  බොහෝ පිරිසක් සැදී පැහැදී සිටින බවයි.

එම රත්‍රන් ලබා දෙන සහ ඒවා උණු කරන දුර්ලභ වීඩියෝව පහළින් නරඹන්න