විනාඩි හයෙන් පාර්ලිමේන්තුවේ වැඩ සියල්ල අවසන් කරයි. වීඩියෝව මෙන්න(VIDEO) | Colombocall විනාඩි හයෙන් පාර්ලිමේන්තුවේ වැඩ සියල්ල අවසන් කරයි. වීඩියෝව මෙන්න(VIDEO) - Colombocall

Hot News

විනාඩි හයෙන් පාර්ලිමේන්තුවේ වැඩ සියල්ල අවසන් කරයි. වීඩියෝව මෙන්න(VIDEO)


අද (19) දින රැස් වූ පාර්ලිමේන්තුව නැවත 23 වනදා පෙ.ව 10.30 දක්වා කල් තැබීමට නියෝජ්‍ය කථානායකවරයා කටයුතු කළේ ය.

ජනාධිපතිවරයා සමඟ සාකච්ඡා කිරීමෙන් අනතුරුව  මෙම තීරණයට එළැඹ ඇති බවයි වාර්තා වෙන්නේ.

විශේෂයෙන් මේ සඳහා බලපා ඇත්තේ  පසුගිය දිනයක "නිරොෂන් ප්‍රේමරත්න" මන්ත්‍රීවරයා සහ  "ජොන්ස්ටන් ප්‍රනාන්දු" මන්ත්‍රීවරයා පොලිස් නිලධාරීන් වෙත පුටුවකින් පහරදීමත් "ප්‍රසන්න රණවීර" මන්ත්‍රීවරයා පොලිස් නිලධාරීන් වෙත මිරිස් කුඩු මිශ්‍ර ජලයෙන්  පහරදීමත් "ඉන්දික අනුරුද්ධ" මන්ත්‍රීවරයා විවිධ දෑ කථානායක දෙසට විසිකිරීමත් 'ආනන්ද අළුත්ගමගේ' මන්ත්‍රීවරයා විද්‍යුත් උපකරණ විනාශ කිරීමත්  "පාලිත තෙවරප්පෙරුම" මන්ත්‍රීවරයා ලියුම් කඩා බලන උපකරණය රැගෙන කලහකාරී ලෙස හැසිරීමත් ආදී කරුණු රාශියක් නිසා බවයි ආරංචි මාර්ග කියා සිටින්නේ.


අද පාර්ලිමේන්තුව විනාඩි කිහිපයකින් පවත්වා අවසන් කල වීඩියෝව පහළින් නරඹන්න