"හසිනි සැමුවෙල්" ලීක් කර ගත් සියල්ල මෙන්න ! - VIDEO / PHOTO - | Colombocall "හසිනි සැමුවෙල්" ලීක් කර ගත් සියල්ල මෙන්න ! - VIDEO / PHOTO - - Colombocall

Hot News

"හසිනි සැමුවෙල්" ලීක් කර ගත් සියල්ල මෙන්න ! - VIDEO / PHOTO -නිරූපණ ක්ෂේත්‍රයේ ජනප්‍රිය නිරූපිකාවක් වන "හසිනි සැමුවෙල්ගේ" වීඩියෝවක් සමාජ මාධ්‍ය තුළ වේගයෙන් හුවමාරු වෙනවා.

ඊට අමතරව ඇගේ පින්තූර කිහිපයක් ද සමාජ මාධ්‍ය තුළ හුවමාරු වන්නේ ඇය පිළිබඳ  දෝෂාරෝපන රාශියක් සමඟින්.

මේ පිළිබඳ පියුමි හංසමාලී ෆේස් බුක් සටහනක් ද තබා කියා තිබෙන්නේ හසිනි සැමුවෙල් යනු ඉතා නරක කෙල්ලෙක් බවයි.  තව දුරටත් අදහස් දක්වමින් පියුමි කියා තිබෙන්නේ "අපි ඔයාට ඔච්චර කියුවත්  ඔයා විශ්වාස කළේ නෑ විශ්ව හසිනි එහෙමයි කියලා.ඒත් අද එයා වයසක මනුස්සයෙක් එක්ක රූම් ගිහිල්ලා."

එම ෆේස්බුක් සටහන හා හසිනි සැමුවෙල්ගේ වීඩියෝව හා පින්තූර පහතින් නරඹන්න