"රංගෙ බණ්ඩාර" S.B දිසානායකගේ ගේ රෙදි ගලවයි ! මෙන්න සාක්ෂි | Colombocall "රංගෙ බණ්ඩාර" S.B දිසානායකගේ ගේ රෙදි ගලවයි ! මෙන්න සාක්ෂි - Colombocall

Hot News

"රංගෙ බණ්ඩාර" S.B දිසානායකගේ ගේ රෙදි ගලවයි ! මෙන්න සාක්ෂි


එක්සත් ජාතික පක්ෂය රංගේ බණ්ඩාර මහතාව නව අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ සහයට එක්කර ගැනීම සදහා එස් බී දිසානායක මහතා විසින් දුරකථන ඇමැතුමකින් ඔහුට ආරාධනා කරන හඩ පටය මේ වන විට මාධ්‍යට නිකුත් කර තිබෙනවා.

 මේ අතර මෙම ආරාධනය සම්බන්ධයෙන් පාලිත රංගේ බණ්ඩාර පසුගියදා මාධ්‍ය අමතා කියා සිටියේ තමන්ට පක්ෂය මාරු කිරීම සඳහා ඩොලර් මිලියන 2.8ක මුදලක් ලබා දීමට එකග වූ බවයි.

මේ සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් අදහස් පළ කරමින් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී නාමල් රාජපක්ෂ මහතා කියා සිටියේ රංගෙබණ්ඩාර මහතා කළ ප්‍රකාශය ඉතාමත් බරපතල ප්‍රකාශයක් බවක් අදාළ හඩ පට සම්බන්ධයෙන් විමර්ශණයක් ආරම්භ කළ යුතු බවයි.

එම හඬ පටය පහතින් අසන්න