ඩී.ඒ රාජපක්ෂ මහතාගේ ගුණ සමරුව මෙන්න ! -PHOTOS- | Colombocall ඩී.ඒ රාජපක්ෂ මහතාගේ ගුණ සමරුව මෙන්න ! -PHOTOS- - Colombocall

Hot News

ඩී.ඒ රාජපක්ෂ මහතාගේ ගුණ සමරුව මෙන්න ! -PHOTOS-


ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුවේ හිටපු නියෝජ්‍ය කථානායකවරයකු , කෘෂිකර්ම හා ඉඩම් උප ඇමැතිවරයකු , හම්බන්තොට හා බෙලිඅත්ත හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයකු වූ දිවංගත ඩී.ඒ රාජපක්ෂ මැතිතුමාගේ 51 වැනි ගුණ සමරුව අද 06 පෙරවරුවේ දී ඩී.ඒ. රාජපක්ෂ ශ්‍රීමතාණන්ගේ පිළිරුව අභියසදී පැවැත් වුණා.

මේ ගුණ සැමරු උත්සවයට මහා සංඝරත්නය, රාජපක්ෂ පවුලේ සාමාජිකයන්, මැති ඇමැතිවරුන්, තානාපතිවරුන්, මන්ත්‍රීවරුන් ඇතුළු දේශපාලඥයන් රැසක් සහභාගි වී සිටියා.

 එම අවස්ථාවේ ඡායාරූප පහතින් බලන්න.