කුරුණෑගලින් මතුවුණ අමුතු දේ මෙන්න ! - PHOTOS / VIDEOS - | Colombocall කුරුණෑගලින් මතුවුණ අමුතු දේ මෙන්න ! - PHOTOS / VIDEOS - - Colombocall

Hot News

කුරුණෑගලින් මතුවුණ අමුතු දේ මෙන්න ! - PHOTOS / VIDEOS -

කුරුණෑගල ප්‍රදේශයේ මුත්තෙට්ටුගල ග්‍රාමයට ආසන්නයට අයත් වෙල්යායක තිබි අද (29) අළුයම සුදු පැහැති වළාකුලකට සමාන ද්‍රව්‍යයක් දකින්නට ලැබී තිබෙනවා.

ප්‍රදේශවාසීන් කියා සිටින්නේ මෙය ඉතා විශාල ප්‍රදේශයක් පුරා පැතිරි තිබුනු බවයි.

මේවා හිරු එළිය පතිත වන විට ක්‍රමයෙන් එය දියවි යන සොභාවයක් දකින්නට වු බව ද ප්‍රදේශවාසින් සදහන් කර සිටියා. එමෙන්ම එම සුදු පැහැති ද්‍රව්‍ය අතින් අල්ලන විට දියවි යන සොභාවයක් දකින්නට වු බවද වර්තාවනවා.

කෙසේ වෙතත් මෙම ද්‍රව්‍ය සත්‍ය වශයෙන්ම කුමක්ද යන්න තවමත් අනාවරණය කරගෙන නැහැ.

මෙම සිදුවීමට අදාළ දර්ශන පහතින් නරඹන්න..