පාර්ලිමේන්තු බහුතරය පෙන්වා ව්‍යවස්ථානුකූලව කටයුතු කිරීමට ජනපති එකඟ වෙයි. සම්පූර්ණ විස්තරය මෙන්න( EXCLUSIVE) | Colombocall පාර්ලිමේන්තු බහුතරය පෙන්වා ව්‍යවස්ථානුකූලව කටයුතු කිරීමට ජනපති එකඟ වෙයි. සම්පූර්ණ විස්තරය මෙන්න( EXCLUSIVE) - Colombocall

Hot News

පාර්ලිමේන්තු බහුතරය පෙන්වා ව්‍යවස්ථානුකූලව කටයුතු කිරීමට ජනපති එකඟ වෙයි. සම්පූර්ණ විස්තරය මෙන්න( EXCLUSIVE)


ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුවේ  කථානායක කරූ ජයසූරිය මහතා සහ එක්සත් ජාතික පෙරමුණේ පාර්ලිමේන්තුව නියෝජනය කරන සියලූ දේශපාලන පක්ෂ හා දෙමළ ජාතික සන්ධාන නියෝජිතයන් අද (15) පස්වරුවේ ජනාධිපති කාර්යාලයේ දී ජනාධිපති  මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමා හමු වුණා.

පැය දෙකක පමණ දීර්ඝ කාලයක් පුරා පැවති මෙම සාකච්ඡාවේ දී රටේ පවතින දේශපාලන තත්ත්වය පුළුල් ලෙස සාකච්ඡාවට බඳුන් වී තිබෙනවා.

එහිදී පාර්ලිමේන්තුවේ බහුතරය තමන් සතු වන බව ප්‍රකාශ කළ එම පක්ෂ නායක කණ්ඩායම එය පිළිගන්නා ලෙස ගරු ජනාධිපතිතුමාගෙන් ඉල්ලා සිටි අතර, තමන් සෑමවිටම ව්‍යවස්ථාවට අනුව කටයුතු කරන බවත්, ඊට ගරු කරන බවත් ජනාධිපතිතුමා ප්‍රකාශ කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව පාර්ලිමේන්තු සම්ප්‍රදාය ගරු කරමින් තම බහුතරය නියමානුකූලව පෙන්වා සිටින ලෙස ජනාධිපතිතුමා ඔවුන්ට දැනුම් දුන් බව ද වාර්තා වෙනවා.

ඊයේ පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කළ යෝජනාවේ අංක 01 වගන්තිය ඉවත් කිරීම සහ යළි හෙට දිනයේ දී එය පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීම පිළිබඳවත් මෙහිදී අවධානය යොමු වූ අතර, ඡන්ද විමසීම මන්ත්‍රීවරුන්ගේ  නමින් සිදු කරන ලෙස ජනාධිපතිතුමා නියෝජිත පිරිසගෙන් ඉල්ලා සිට තිබෙනවා.

ඊට අනුව පාර්ලිමේන්තුවේ බහුතරය පෙන්වන්නැයි ප්‍රකාශ කළ ජනාධිපතිතුමා ඒ සම්බන්ධයෙන් ව්‍යවස්ථානුකූලව කටයුතු කළ හැකි බව නියෝජිත පිරිසට දැනුම් දී තිබෙනවා.

එසේම පාර්ලිමේන්තුව තුළ සාමය තහවුරු කරමින් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය සහ ස්ථාවර නියෝගවලට අනුව කටයුතු කරන ලෙස ගරු ජනාධිපතිතුමා පාර්ලිමේන්තුව නියෝජනය කරන සියලූ පාර්ශ්වයන්ගෙන් ඉල්ලා සිටි බව වාර්තා වෙනවා.