ජාත්‍යන්තර මුල්‍ය අරමුදලේ ආධාර කපා හැරේ ! | Colombocall ජාත්‍යන්තර මුල්‍ය අරමුදලේ ආධාර කපා හැරේ ! - Colombocall

Hot News

ජාත්‍යන්තර මුල්‍ය අරමුදලේ ආධාර කපා හැරේ !

මේ වන විට ශ්‍රී ලංකාව තුළ ඇතිවී තිබෙන දේශපාලන සහ අස්ථාවර අර්බුධකාරී තත්වය හේතු කොටගෙන ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල විසින් ලංකාවට ලබා දීමට නියමිත ණය ආධාර අත්හිටුවීමට තීරණය කොට තිබෙනවා.

ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ නිල ප්‍රකාශකයෙක් වන ගැරී රයිස් (Gerry Rice) මහතා විසින් මේ බව සනාත කරමින් The Sunday Morning පුවත්පතට වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කොට තිබෙනවා.

එම අරමුදල විසන් ලංකාවට ලබාදෙන තුන් අවුරුදු විස්තීර්ණ ණය පහසුකම 2016 වසරේ ජූනි මාසයේ දී අනුමත වූ අතර ඩොලර් බිලියන 1.5 ක ණය ආධාර ඒ අනුව ශ්‍රී ලංකාවට හිමිවනු ඇත. එම ණය ලබා දීම සඳහා ශ්‍රී ලංකාව තුළ ක්‍රියාත්මක කළ යුතු ආර්ථික ප්‍රතිසංස්කරණ ගණනාවක් ද ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල විසින් ප්‍රකාශයට පත් කරනු ලැබුවා. ඉන්ධන මිල සූත්‍රය හඳුන්වා දීම, බදු ප්‍රතිසංස්කරණ ආදිය ඒ අතුරින් ප්‍රමුඛ ස්ථානයේ පසු වූවා.

කෙසේ වෙතත් ඉන්ධන මිල සූත්‍රය ක්‍රියාවට නැංවීම මේ වන විට අත්හිටුවා ඇති අතර මිල සූත්‍රයට පරිභාහිරව නව රජය යටතේ දෙවරක් ඉන්ධන මිල පහත හෙලීමේ වාසිය ලබා ගැනීමට ජනතාවට හැකි වී තිබේ.