පාර්ලිමේන්තුව එක් රැස්වීම තවත් කල් යයි ! | Colombocall පාර්ලිමේන්තුව එක් රැස්වීම තවත් කල් යයි ! - Colombocall

Hot News

පාර්ලිමේන්තුව එක් රැස්වීම තවත් කල් යයි !

එළඹෙන නොවැම්බර් 14 වැනිදාට පාර්ලිමේන්තු කැඳවීමෙන් පසුව තවත් දින 05කට පාර්ලිමේන්තුව කල් තැබීමට අවස්ථාව ඇති බවට පාර්ලිමේන්තු මන්ත‍්‍රී තිලංග සුමතිපාල කියා සිටිනවා.

මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින් ඒ මහතා කියා සිටියේ න්‍යාය පත‍්‍රය සකස් කිරීම සඳහා එසේ පාර්ලිමේන්තුව කල්යාමට හේතුව වන බවයි.

මේ වන විට පාර්ලිමේන්තුව කැඳවන දිනයේ සිදු කළ යුතු කටයුතු පිළිබඳ පැහැදිළිව ලිඛිතව දක්වා ඇති බව ඔහු වැඩි දුරටත් කියා සිටියා.

මෙහිදී පළමු පාර්ලිමේන්තු රැස්වීමෙන් පසු ඉදිරි කටයුතු සිදුවන ආකාරය ද මන්ත්‍රීවරයා පැහැදිලි කර සිටියා.