ජායාරූපවලටම ගැළපෙන විදිහේ ලිංගික බෝනික්කන් නිර්මාණය කරන ගණිකා මඩමක් | Colombocall ජායාරූපවලටම ගැළපෙන විදිහේ ලිංගික බෝනික්කන් නිර්මාණය කරන ගණිකා මඩමක් - Colombocall

Hot News

ජායාරූපවලටම ගැළපෙන විදිහේ ලිංගික බෝනික්කන් නිර්මාණය කරන ගණිකා මඩමක්


ජායාරූපවලටම ගැළපෙන විදිහේ ලිංගික බෝනික්කන් නිර්මාණය කරන සුපිරි ගණිකා මඩමක් ගැන විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කළා.
 
මෙම ගණිකා මඩම පිහිටා තිබෙන්නේ Bromsgrove, West Mids ප්‍රදේශයේ වන අතර මෙම ගණිකා මඩම තුල විවිධ පුද්ගලියන්ගේ ඡායාරූප බැලීමෙන් පමණක් ඔවුන් හා සමාන ලිංගික බෝනික්කන් නිර්මාණය කරන බවටයි විදෙස් මාධ්‍ය වැඩිදුරටත් ප්‍රකාශ කලේ.

කෙසේවෙතත් මෙම බෝනික්කන් නිර්මාණය කිරීමේදී ඔවුන් විසින් අදාල පුද්ගලයින්ගෙන් කිසිදු අවසරයක් ලබා ගන්නේ නැති අතර එම නිසාම මෙම ගණිකා මඩම සඳහා බොහෝ පිරිස් පැමිණෙන බවටයි විදෙස් මාධ්‍ය වැඩිදුරටත් සදහන් කළේ.
 
මෙම ගණිකා මඩමේ සේවකයෙක් වැඩිදුරටත් පවසන්නේ එම ගණිකා මඩමට පැමිණෙන බොහෝ පිරිස් අතර වැඩි ඉල්ලුමක් තිබෙන්නේ kim kardeshiyan වැනි ලොව සිටින දැවැන්ත සරාගී චරිතයන් ගැන බවයි.