අතුරු සම්මත ගිණුමකට අනුමැතිය ! | Colombocall අතුරු සම්මත ගිණුමකට අනුමැතිය ! - Colombocall

Hot News

අතුරු සම්මත ගිණුමකට අනුමැතිය !

එළඹෙන වර්ෂය සඳහා අයවැයක් ඉදිරිපත් කරන තුරු ආණ්ඩුවේ වියදම් සදහා අතුරු සම්මත ගිණුමක් සකස් කිරීමට ඊයේ (21)  කැබිනට් අනුමැතිය හිමි වුණා.

මාධ්‍ය වෙත කරුණු දක්වමින් අමාත්‍ය බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා කියා සිටියේ මුදල් අමාත්‍යතුමන් මෙම අතුරු සම්මත ගිණුම සකස් කිරීම සඳහා අනුමැතිය ලබා ගත බවයි. අයවැය ඉදිරිපත් කරන තෙක් මෙම අතුරු සම්මත ගිණුම ඉදිරිපත් වන බවද ඒ මහතා වැඩි දුඅරටත් කියා සිටියා.