අද සිට අල ළූණූ වලට අලුත් බද්දක් | Colombocall අද සිට අල ළූණූ වලට අලුත් බද්දක් - Colombocall

Hot News

අද සිට අල ළූණූ වලට අලුත් බද්දක්

අර්තාපල් සහ ලොකු ළූණූ සඳහා බදු පනවා තිබෙනවා.

මේ අනුව ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ආනයනික අර්තාපල් සහ බී ළුණු සඳහා කිලෝග්‍රෑමයකට රුපියල් 40ක ආනයන බද්දක් පනවා තිබෙනවා.

අද (01) සිට මෙය ක්‍රියාත්මක බවයි වාර්තාවන්නේ.