ඉල් පුර පසළොස්වක පොහොය අදයි | Colombocall ඉල් පුර පසළොස්වක පොහොය අදයි - Colombocall

Hot News

ඉල් පුර පසළොස්වක පොහොය අදයි

බෞද්ධයාට ඉතා වැදගත් කරුණුවලින් සපිරි සුපින්බර ඉල් පුර පසළොස්වක පොහොය අද (22) ට යෙදී තිබෙනවා.

මෛත්‍රී බෝසතුන් බුදුබව ලැබීමට විවරණ ලැබීම, ධර්ම ප්‍රචාරය සඳහා පළමු රහතන්වහන්සේලා සැට නම චාරිකාව ඇරඹීම, කඨින පූජෝත්සව පැවැත්වෙන අවසන් පොහොය ද ඒමෙය වනවා.