හොරෙක් එළියට දාන්න අගමැති මහින්දගෙන් නියෝගයක් ! රේගුවම කැළඹෙයි ! | Colombocall හොරෙක් එළියට දාන්න අගමැති මහින්දගෙන් නියෝගයක් ! රේගුවම කැළඹෙයි ! - Colombocall

Hot News

හොරෙක් එළියට දාන්න අගමැති මහින්දගෙන් නියෝගයක් ! රේගුවම කැළඹෙයි !


ඇමරිකා එක්සත් ජනපද ඩොලර් 53455 ක මුදලක් නීතිවිරෝධී ලෙස මෙරටින් රැගෙන යාමට උත්සාහ කරද්දි රේගු නිලධාරීන් විසින් අත්අඩංගුවට ගත් ව්‍යාපාරිකයෙක් වහාම නිදහස් කරන්නැයි දන්වමින්  මුදල් අමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා විසින් රේගු අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් වරයා වෙත ලිඛිතව නියෝග කර  තිබෙන බව වාර්තා වෙනවා.

"අලි රිසාසද් මෝෆ්" නැමැත්තා ඇමරිකා එක්සත් ජනපද ඩොලර් 53,455ක් මුදලක් සමග අත්අඩංගුවට ගෙන එම මුදල් රාජසන්තක කර BIA/D/CASE/128/2017 යන අංකය යටතේ යි රේගුව විසින් නඩු පවරා තිබෙන්නේ.

ඒ පිළිබඳ සඳහන් කරමින් මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා විසින් රේගු අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් වෙක යොමුකළ ලිපිය පහත පරිදි වේ.

අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්,

 ශ්‍රී ලංකා රේගුව.

නඩු අංක :-BIA/D/CASE/128/2017

 අයදුම්කරුගේ නම :- අලි රිසාසද් මෝෆ් මහතා

 “රේගු ආඥා පනතේ 164 වැනි වගන්තිය අනුව මා වෙත පැවරී ඇති බලතල ප්‍රකාරව, ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ මුදල් හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ වන මා, රාජසන්තක කරන ලද ඇමෙරිකා එක්සත් ජානපද ඩොලර් 53,455ක මුදල ආපසු බාරදීමට නියෝග කරමි”

මහින්ද රාජපක්ෂ

මුදල් හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්‍ය

මේ හා සම්බන්ඳ යැයි කියන ලිපියක් ද මේ දින වල අන්තර්ජාලය පුරා සැරිසරනවා.
මෙහි සත්‍ය අසත්‍යතාවය මෙතෙක් අනාවරණය නොවී ඇති බවද ඇතැමුන් පවසනවා.
එම ලිපිය පහතින්