පාර්ලිමේන්තුවට නැවතත් තිත ! | Colombocall පාර්ලිමේන්තුවට නැවතත් තිත ! - Colombocall

Hot News

පාර්ලිමේන්තුවට නැවතත් තිත !

පාර්ලිමේන්තුව ලබන 21 වනදා දක්වා කල් තැබීමට කතානායක කරූ ජයසුරිය මහතා තීරණය කොට තිබෙනවා.

අද (15) දිනයේ පාර්ලිමේන්තුව රැස්වී ඇති වූ ගැටුමෙන් පසුව පැවති පක්ෂ  නායක රැස්වීමට  එක්වෙමින් ඒ මහතා මෙසේ සඳහන් කර සිටියා.

ඒ අනුව ලබන 21 වන බදාදා දින දක්වා ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුව කල් තැබෙන බවයි වාර්තා වන්නේ.