ලොව ප්‍රථම වතාවට මයික්‍රසොෆ්ට් සමාගමෙන් මුහුදු පතුලේ ඉදිකල දත්ත ගබඩාව -Video | Colombocall ලොව ප්‍රථම වතාවට මයික්‍රසොෆ්ට් සමාගමෙන් මුහුදු පතුලේ ඉදිකල දත්ත ගබඩාව -Video - Colombocall

Hot News

ලොව ප්‍රථම වතාවට මයික්‍රසොෆ්ට් සමාගමෙන් මුහුදු පතුලේ ඉදිකල දත්ත ගබඩාව -Video

ලොව ප්‍රමුඛ IT සමාගමක් වන මයික්‍රසෝෆ්ට් සමාගම විසින් ලොව ප්‍රථම වතාවට මුහුදු පතුලේ දත්ත ගබඩාවක් ස්ථාපනය කර තිබෙනවා.
පරිඝනක ගණනාවක් එක් කර නිර්මාණය කර ඇති සිලින්ඩරාකාර හැඩයකින් යුත් මෙම දත්ත ගබඩාව මුහුදු පතුලේ සවි කිරීමට ඔවුන් තීරණය කර තිබෙන්නේ ඒ මගින් ගබඩාව සිසිල්ව තබා ගැනීමටයි.
ගොඩ බිම ඉදිකරන දත්ත ගබඩාවක් තුල නියමිත උෂ්ණත්වය පවත්වා ගැනීමට සාමාන්‍යයෙන් විදුලිය විශාල ප්‍රමාණයක් වැය කිරීමට සිදු වනවා. මේ හරහා බලශක්තිය සඳහා වැය වන මුදල සම්පූර්ණයෙන්ම අඩුකර ගත හැකි වනවා.
මුහුදු පතුලේ ගිල්වා තිබෙන මෙම දත්ත ගබඩාව සඳහා විදුලිය සැපයන්නේ ගොඩබිම දක්වා දිවෙන විදුලි රහැන් ආධාරයෙන්.
දත්ත ගබඩාවට අවශ්‍ය පරිඝණක සහ යන්ත්‍ර සවිකර ඇති සිලින්ඩරය නිර්මාණය කර තිබෙන්නේ ප්‍රංශයේ නැව් නිශ්පාදනය කරන සමාගමක් විසින්.

මෙහි ඇති එකම ගැටලුව වන්නේ හදිසියේම පරිඝණකයක් අක්‍රීය වුවොත් එය නැවත යථා තත්ත්වය පත් කල නොහැකි වීමයි. නමුත් මයික්‍රසොෆ්ස් සමාගම පවසන්නේ ගොඩබිම තිබෙන දත්ත ගබඩාවක ඇති පරිඝණකයකට වඩා මෙම මුහුදු පතුලේ සවිකර ඇති දත්ත ගබඩාවේ තිබෙන පරිඝණකයක් අක්ක්‍රීය වීමේ සම්භාවිතාවය ඉතා අඩු බවයි.