ඩඩ්ලි සිරිසේන එජාප මන්ත්‍රීන් බිලි බාගන්නා වීඩියෝවක් එළියට ! -VIDEO- | Colombocall ඩඩ්ලි සිරිසේන එජාප මන්ත්‍රීන් බිලි බාගන්නා වීඩියෝවක් එළියට ! -VIDEO- - Colombocall

Hot News

ඩඩ්ලි සිරිසේන එජාප මන්ත්‍රීන් බිලි බාගන්නා වීඩියෝවක් එළියට ! -VIDEO-

රත්නපුර දිස්ත්‍රික් එක්සත් ජාතික පක්‍ෂයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී දුනේස් ගන්කන්ද මහතා ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල  සිරිසේන සහා අගමැති මහින්ද රාජපක්‍ෂ මුණ ගැසී මහවැලි, පරිසර, ඉඩම් රාජ්‍ය ඇමැති දිවුරුම් දුන්නා.

 ගන්කන්ද මහතා පැවති රජයේ නියෝජ්‍ය ඇමතිවරයෙක්ද වුණා. දුනේස් ගන්කන්ද මහතාව නව අගමැති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ සහයට එක් කර ගැනීමට අවශ්‍ය කටයුතු කර තිබෙන්නේ ජනපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතාගේ සහෝදරයෙකු වන කෝටිපති ව්‍යාපාරික ඩඩ්ලි සිරිසේන මහතාය.

අදාළ වීඩියෝ දර්ශන  පහතින් බලන්න