ළමා දිනය දවසේ ගුරුවරු හා පාසල් දරුවන් ඇතිවෙන්න නටපු හැටි මෙන්න ! -video- | Colombocall ළමා දිනය දවසේ ගුරුවරු හා පාසල් දරුවන් ඇතිවෙන්න නටපු හැටි මෙන්න ! -video- - Colombocall

Hot News

ළමා දිනය දවසේ ගුරුවරු හා පාසල් දරුවන් ඇතිවෙන්න නටපු හැටි මෙන්න ! -video-


ඔක්තෝබර් 01 දිනට යෙදී තිබුණු ලෝක ළමා දිනය වෙනුවෙන් විවිධ පාසල් තුළ උත්සව පැවැත්වුණා. ඒ අතර වෙනස් ආකාරයක උත්සවයක් පැවැත්වුණු පාසලක වීඩියෝවක් සමාජ මාධ්‍ය හරහා හුවමාරු වෙමින් පවතිනවා.

එනම් විදුහලපති ගුරුවරුන් ඇතුළු සිසු දරුවන් වේග රිද්ම ගීත දමා ඉතා සන්තෝෂයෙන් නර්ථනයේ යෙදීමයි. 

මෙසේ ළමා දිනය දිනයේ දේශන වලට පමණක් සීමා නොවී  දරුවන් සන්තෝෂයෙන් තැබීම පිළිබඳව බොහෝ දෙනෙක් එම උත්සවය සංවිධානය කළ අයවලුන්ට ප්‍රශන්සා කර තිබුණා. 

ගුරුවරුන් දරුදැරියන් ඉතා සතුටින් නර්ථනයේ යෙදුන එම වීඩියෝව පහතින් නරඹන්න.