දෛවයට අභියෝග කරමින් පොළේ පලතුරු විකුණන අන්ධ තරුණයා ! -VIDEO- | Colombocall දෛවයට අභියෝග කරමින් පොළේ පලතුරු විකුණන අන්ධ තරුණයා ! -VIDEO- - Colombocall

Hot News

දෛවයට අභියෝග කරමින් පොළේ පලතුරු විකුණන අන්ධ තරුණයා ! -VIDEO-


මේ අනාවරණය කරන්නේ දෙල්කඳ හා මහරගම සතිපොළේ කාගේත් ආවධානය දිනා ගත් සුවිශේෂී තරුණයකු පිළිබඳවයි.
ඔහු නමින් ඩිලාන් මහේෂ් මුණසිංහ යි.

උපතින්ම එක් ඇසක් අන්ධව ඇති මොහුගේ අනෙත් ඇසේද පෙනීම ඉතාම දුර්වලයි. නමුත් ජීවිතය දිනාගැනීමට එය භාදාවක් කර නොගත් මේ තරුණයා පලතුරු වෙලඳාමේ නිරතවන්නේ රැකියාවක් කිරීමට හැකියාව තිබියදී පවා එසේ නොකර දෙමාපියන්ට බරක් වී ජීවත් වන සෑම තරුණයකුටම ආදර්ශයක් සපයමින්.

ඔහුගේ පියා පවසන පරිදි ඔහුට අතීතයේ තම පුතු පිළිබඳව යම් බියක් තිබුනද වර්ථමානය වන විට එය පහව යැවීමට තරම්   හොඳින්ම ඩිලාන්  තම පලතුරු විකිණීම  සිදු කරන බවයි.

උපතින්ම තමාට දෛවය විසින් පනවා තිබූ භාදා කිසිසේත්ම ජීවිතයට භාදාවක් කර නොගෙන දුක් මහන්සියෙන් රැකියාව කරන ඩිලාන් මුළු මහත් ලොවටම අපූරු ආදර්ශයක් සපයයි.

ඔහුගේ වීඩියෝව ඔබත් නරඹන්න.