ඉන්ජිනේරු ශිල්පයේ ආශ්චර්ය ලොව දිග ම මුහුදු පාලම මහජනයාට විවෘත වෙයි (photos) | Colombocall ඉන්ජිනේරු ශිල්පයේ ආශ්චර්ය ලොව දිග ම මුහුදු පාලම මහජනයාට විවෘත වෙයි (photos) - Colombocall

Hot News

ඉන්ජිනේරු ශිල්පයේ ආශ්චර්ය ලොව දිග ම මුහුදු පාලම මහජනයාට විවෘත වෙයි (photos)

චීනය හා හොංකොං සම්බන්ධ කරමින් ඉදි කෙරුණු ලොව දිගින් වැඩිම ( කිලෝ මීටර 55 ක දිගින් යුත් ) මුහුදු පාලම චීන ජනපති ගේ ශි ජින් පින් ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් අද දින වෘත කරන ලදී මෙම මුහුදු පාලම හොංකොං හා චීනයේ ජුහයි නගරය මැකවු හා සම්බන්ධ වෙමින් ඉදි වී ඇත මෙම මුහුදු පාලම මං තීරු 6කින් යුක්ත වේ .
2009 ඉදිකිරිම ඇරඹුණු මෙම ව්‍යපෘතිය 2016 විවෘත කිරීමට නියමිතව තිබුණද එය යම් යම් හේතුන් මත කල් ගොස් අද දින විවෘත විවෘත කරන ලදී.මෙම ව්‍යපෘතිය සදහා ඩොලර් බිලියන 20 ක් වැය වී ඇති අතර මුහුදු පාලම ඉදි කිරීම තුලින් පැය 3 ක් ගත වූ හොංකොං හා චීනයේ ජුහයි නගර ගමනාගමන කටුයුතු විනාඩි 30 ක් වැනි සුළු කාලයක් දක්වා කෙටි වී ඇත.
මෙම මුහුදු පාලම තුල කෘතිමව ඉදි වූ ඉදිකෙරුණු දිවයින් දෙකක් තුලින් ද ගමන කරයි, එමෙන්ම අධිකව නාවික ගමනාගමන් යෙදී ඇති මුහුදු ප්‍රදේශයේදී එම නාවික ගමනාගමන කටුයුතු සදහා ඉඩ සලසමින් මෙම මාර්ගය කිලෝ මීටර 6.7 ක් වූ උමං මාර්ගයක් තුලින් ගමන් කෙරෙණු ඇත.
මෙම ඉදි වී ඇති මුහුදු පාලම ලොව දිගින් වැඩිම පාලම් අතර 6 වෙනි ස්ථානය හිමි වනු ඇත.මෙම මුහුදු පාලම ඉදිකිරීමට යකඩ ටොන් 400 000 යොදා ගෙන ඇත.එමෙන්ම මැග්නටියුඩ් 8 ක් තරම අධික භූ කම්පනයක් හෝ දරුණු සුළි කුණටුවකට වුවද ඔරොත්තු දෙන ලෙස මෙම මුහුදු පාලම ශක්තිමත්ව ඉදි වී ඇත.
මෙම මුහුදු පාලම ඉදි කිරීමේදී අවසනාවන්ත ලෙස මරණ 9 වාර්තා වී ඇත.එමෙන්ම 600 දෙනෙකු පමණ අනතුරට පත් වී ඇත.ඔවුන් අනාගත පරපුරට සුඛිත කිරීම සදහා කැප කිරීම් සිදුකල පිරිසක් ලෙස ඉතිහාස ගත වනු ඇත.මෙම මුහුදු පාලම ඉදිකිරීමේ වැඩි වාසිය චීනයට ලැබෙනු ඇත මන්ද හොංකොං වාසීන් මැකවු වාසීන් චීනයට ගමන් කරන වෙනුවට චීන වාසීන් විශාල ලෙස මෙම දේශයන්ට පැමිණෙනු ඇත
හොංකොං හා මැකවු නැවත තම ප්‍රධාන මව් බිමට තවත් සමීප කර ගැනීමේ චීන ව්‍යපෘතියක් ලෙස ද සමහරුන් මෙය අර්ථ දකවමින් සිටියි හොංකොං දේශය බ්‍රිතාන්‍යට වසර වසර 99 ක් බදු දී තිබු පසුව 1997 දී නැවත චීනයට පවර දීමේදී හොංකොං දේශයට වෙනම විශේෂ පාලන ක්‍රමයක් ලබා දීමට චීනය විසින් ගිවිසුම් අත්සන් කර ඇත.එමෙන්ම මැකවු රාජ්‍යත් පෘතුග්‍රීසින්ට යටත්ව තිබු නමුදු පසුව 1999 චීනයට පවරා දුන් රාජ්‍යක් වන අතර එසේ පවරා දීමේදී හොංකොං දේශයට මෙන්ම විශේෂ පාලන ක්‍රමයක් මැකවු රාජ්‍යටත් ලබා දීමට 1987 දී පෘතුග්‍රලය සමග චීනය ගිවිසුම් අත්සන් කර ඇත
බ්‍රිතාන්‍ය හා පෘතුග්‍රලය සමග චීනය අත්සන් කල විශේෂ ගිවිසුම් වලින් පසුව , හොංකොං හා මැකවු දේශ චීනයට අයත් වූ නමුදු, විශේෂ පාලන ක්‍රමයන් ඒ දේශවලට හිමි වී ඇත එහෙත් ඉදි වූ මෙම හොංකොං හා චීනයේ ජුහයි අතර මුහුදු පාලම හේතුවෙන් හොංකොං හා මැකවු නැවතත් චීනයට මහාමාර්ග මගින් සම්බන්ද වීම සටහන් වෙමින්ම චීනයට වඩාත් සමීප කරගෙන ඇත කුමන තත්වයන් මත මෙය ඉදිවූ තවත් අපුර්ව නිර්මාණයකි.