ලොව සංචාරයට සුදුසු රටවල් අතුරින් "ලංකාව" ප්‍රථම ස්ථානයට ! "Lonely Planet" සඟරාව හෙළි කරයි | Colombocall ලොව සංචාරයට සුදුසු රටවල් අතුරින් "ලංකාව" ප්‍රථම ස්ථානයට ! "Lonely Planet" සඟරාව හෙළි කරයි - Colombocall

Hot News

ලොව සංචාරයට සුදුසු රටවල් අතුරින් "ලංකාව" ප්‍රථම ස්ථානයට ! "Lonely Planet" සඟරාව හෙළි කරයිලොව සුපිරිතම රටවල් අතුරින් ලංකාව අංක එකේ ස්ථානයට පත්ව තිබේ.
ඒ ලෝකයේ සංචාරය කිරීමට හොඳම රට ලෙසයි.

සුප්‍රකට "Lonely Planet" සඟරාව විසින් වාර්ෂිකව මෙම ශ්‍රේණිගත කිරීම කරන අතර එහි 2019 වසරේ සංචාරය කිරීමට හොඳ රටවල් අතර ඔවුන් ලංකාව අංක එකේ ස්ථානයට නම් කර තිබේ.

ශ්‍රී ලංකාවට අමතරව සිම්බාබ්වේ, පැනමා, ජර්මනිය යන රටවල් මුල් ස්ථාන පහ අතර පසුවෙයි.

ශ්‍රී ලංකාවේ අවම පිරිවැයක් යටතේ සංචාරය කිරීමට අවස්ථාව තිබෙන බව ඔවුන් පෙන්වා දෙන අතර ශ්‍රීලංකාවේ වෙරළ තීරය , සීගිරිය,සිංහරාජය සහ මධ්‍යම කඳුරය සංචාරය කළම යුතු ස්ථාන යැයි ඔවුන් පෙන්වා දෙයි.

දිනෙන් දින රුපියල බාල්දු වෙමින් ණය බරින්  පීඩිතව විවිධ අශුභවාදී පුවත් ලංකාව පිළිබඳ අසන්නට ලැබෙන සමයක මෙවන් පුවතක් කණ වැටීම පවා සතුටක් බව ජන මතය වී තිබේ.