පුබුදු චතුරංගගේ ආදරණීය බිරිඳ මාෂිට උපන්දිනය දා රෑ වෙච්ච දේ | Colombocall පුබුදු චතුරංගගේ ආදරණීය බිරිඳ මාෂිට උපන්දිනය දා රෑ වෙච්ච දේ - Colombocall

Hot News

පුබුදු චතුරංගගේ ආදරණීය බිරිඳ මාෂිට උපන්දිනය දා රෑ වෙච්ච දේ
පුබුදු චතුරංග සහ මාෂි සිරිවර්ධන කියන්නේ කාගෙත් හිත් දිනාගත්තු ආදරණීය යුවළක්.
පසුගිය දවසක මාෂිගේ 23 වැනි උපන් දිනය යෙදිලා තිබුණා.
ඒ වෙනුවෙන් මාෂිගේ යාළුවෝ මහ රෑ පාන් පිටිවලින් නාවලා මාෂිව පුදුම කරන්නත් අමතක කරලා තිබුණේ නෑ.
ඒ වගේම උපන්දිනය වෙනුවෙන් පුංචි සාදයකුත් පවත්වලා තිබුණා.
එහි ඡායාරූප පහතින් බලන්න.
Image may contain: 2 people, people smiling, people standing
Image may contain: 9 people, people smiling, people standing, selfie and indoor
Image may contain: 7 people, people smiling, selfie
Image may contain: 4 people, people smiling, people standing and indoor
Image may contain: 6 people, people smiling, people standing
Image may contain: 17 people, people smiling, people sitting and indoor
No automatic alt text available.Image may contain: 3 people, people smiling