මයික්‍රසොෆ්ට් සම නිර්මාතෘ නික්ම යයි | Colombocall මයික්‍රසොෆ්ට් සම නිර්මාතෘ නික්ම යයි - Colombocall

Hot News

මයික්‍රසොෆ්ට් සම නිර්මාතෘ නික්ම යයි

මයික්‍රොසොෆ්ට් සමාගමේ සම නිර්මාතෘවරයා වන පොල් ඇලන් මහතා පිළිකා සංකුලතාවයක් හේතු කොටගෙන මිය ගොස් තිබෙනවා.

මිය යනවිට ඒ මහතා 65 වන වියේ පසුවනු ලැබුවා.