පොලීසියට විශ්ව විද්‍යාල අධ්‍යාපනය! | Colombocall පොලීසියට විශ්ව විද්‍යාල අධ්‍යාපනය! - Colombocall

Hot News

පොලීසියට විශ්ව විද්‍යාල අධ්‍යාපනය!

ශ්‍රී ලංකා පොලීසියේ සේවය කරන නිලධාරින් හට උසස් අධ්‍යාපන පහසුකම් ලබා දීම සඳහා කටයුතු කිරීමට කැබිනට් අමාත්‍යංශය තීරණය කොට ඇත.

ඒ අනුව ජාතික මට්ටමේ විශ්වවිද්‍යාලයක් ස්ථාපනය කිරීමට කැබිනට් අනුමැතිය හිමි වී තිබෙන බවයි වාර්තා වන්නේ.

කොළඹ දී අද(03) පැවති කැබිනට් තීරණ දැනුම් දීමේ මාධ්‍ය හමුවට එක්වෙමින් අමාත්‍ය ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා මේ පිලිබන්දව අදහස් දක්වමින් කියා සිටියේ ශ්‍රී ලංකා පොලීසියේ නිලධාරින්ට උසස් අධ්‍යාපන පහසුකම් ලබා දීම පිණිස ජාතික මට්ටමේ විශ්වවිද්‍යාලයක් ස්ථාපනය කිරීම පිළිබඳ අදාළ ක්ෂේත්‍රයේ ප්‍රවීනතාවයක් දක්වන කමිටුවක නිර්දේශ සහිතව සංකල්ප පත්‍රිකාවක් පිළියෙළ කර තිබෙන බවයි.

යෝජිත විශ්වවිද්‍යාලය ස්ථාපනය කිරීම පිණිස සංකල්ප පත්‍රිකාවද අවධානයට ගනිමින් පනත් කෙටුම්පතක් සකස් කිරීම සඳහා අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා සහ රාජ්‍ය පරිපාලන හා කළමනාකරණ සහ නීතිය හා සාමය පිළිබඳ අමාත්‍ය රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා ඉදිරිපත් කළ ඒකාබද්ධ යෝජනාව අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අනුමත කර තිබෙනවා.