රජයේ තෙල් මිලෙන් දකුණු පළාත ගිනියම්වෙයි! | Colombocall රජයේ තෙල් මිලෙන් දකුණු පළාත ගිනියම්වෙයි! - Colombocall

Hot News

රජයේ තෙල් මිලෙන් දකුණු පළාත ගිනියම්වෙයි!

වැඩිකල තෙල් මිල ලෙස රජයට බල කරමින් රත්ගම මංසන්ධියේදි විරෝධතාවයක් පැවැත්වුවා.

දකුණු පළාත් සභා මන්ත්‍රි සම්මු ආරියවංශ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් මෙම විරෝධතාවය පැවති අතර එයට රත්ගම ප්‍රාදේශිය සභා මන්ත්‍රීවරු මෙන්ම හික්කඩුව නගර සභා මන්ත්‍රිවරු එක්ව සිටි බවයි වාර්තා වන්නේ.

අද(11) උදෑසන 9ට පමණ ආරම්භ වී විනාඩි 45ක පමණ කාලයක් මෙය පවත්වනු ලැබුවා.

පැමිණ සිටි සියලු  හිස් තෙල් බූලී අතැතිව විරෝධතාවයට එක්ව සිටි අතර තෙල් මිල පහල දමන ලෙස බලකෙරෙන විරොධතා පුවරු ප්‍රදර්ශනය කරමින් ඔවුන් අතැතිව තිබූ තෙල් බූලි පොළොව ගසා විරෝධය පෑ බව වැඩිදුරටත් වාර්තා වනවා.