කෝටි පහළවක් ආපු හැටි කියාගන්න බැරි කැබිනට් ඇමතිගේ ගිණුම අත් හිටුවයි ! | Colombocall කෝටි පහළවක් ආපු හැටි කියාගන්න බැරි කැබිනට් ඇමතිගේ ගිණුම අත් හිටුවයි ! - Colombocall

Hot News

කෝටි පහළවක් ආපු හැටි කියාගන්න බැරි කැබිනට් ඇමතිගේ ගිණුම අත් හිටුවයි !ආණ්ඩුවේ ප්‍රබල කැබිනට් ඇමැතිවරයෙකුගේ බැංකු ගිණුමක් මහ බැංකුව විසින් අත්හිටුවා පරීක්ෂණ ආරම්භ කර ඇති බව අන්තර්ජාල පුවත් අඩවියක් වාර්තා කරයි.

විදේශයක සිට කෝටි 15 ක මුදලක් මෙම ඇමතිවරයාගේ බැංකු ගිණුමට බැර වී තිබීම නිසා මෙම පරීක්‍ෂණ ආරම්භ කර ඇතැයිද එහි දැක්වෙයි.

මෙතරම් විශාල මුදලක් ලැබුණේ කුමන කාරණාවකටදැයි තහවුරු කිරීමට ඇමතිවරයා අසමත් වීම මත ගිණුම අත්හිටුවා ඇති බවද සදහන්ය.

එම මුදලට අමතරව ඇමතිවරයාගේ බැංකු ගිණුමේ කෝටි 40ක මුදලක් තිබූ බවත් එම මුදල වත්මන් ආණ්ඩු කාලයේද බැර වූ ඒවා බවටත් වාර්තාවේ දැක්වෙයි.