මධුසමයට ලංකාවට ආ යුවළ නැවතී සිටි හෝටලය මිලදී ගනී ! | Colombocall මධුසමයට ලංකාවට ආ යුවළ නැවතී සිටි හෝටලය මිලදී ගනී ! - Colombocall

Hot News

මධුසමයට ලංකාවට ආ යුවළ නැවතී සිටි හෝටලය මිලදී ගනී !


මධුසමය ගත කිරීම සඳහා ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණි බ්‍රිතාන්‍ය යුවළක් ඔවුන් නැවතී සිටි හෝටලය මිලදී ගත් අපූරු පුවතක් ජාත්‍යන්තර මාධ්‍ය වාර්තා කර තිබෙනවා. 2017 දෙසැම්බර් මාසයේදී 33 හැවිරිදි Gina Lyons සහ 35 හැවිරිදි Mark Lee යුවළ සිය මධුසමය ගත කිරීම සඳහා ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණ තංගල්ල ප්‍රදේශයේ වෙරළබඩ හෝටලයක නවාතැන් ගෙන තිබෙනවා.
මෙලෙස එම හෝටලයේ නැවතී සිටින අතරතුර එක්තරා දිනයක එම යුවළ අධික ලෙස බීමතින් සිටි මොහොතක අදාළ හෝටලයේ සේවකයෙකු සමඟ කතාබහ කරමින් සිට ඇති අතර එහිදී අදාළ හෝටලයේ බදුකාලය මේ වන විට අවසන්ව ඇති හෝටල් සේවකයා විසින් පවසා තිබෙනවා. එහිදී අධිකලෙස බීමතින් සිටි යුවළ එම හෝටලය බදු පදනම මත මිල දී ගැනීමට තීරණය කර තිබෙනවා.
ඒ අනුව බ්‍රිතාන්‍ය පවුම් 30,000 ක මුදලකට වසර තුනක කාලයක් සඳහා ඔවුන් හෝටලය මිලදී ගෙන ඇති අතර අතර පසුගිය ජූලි 01 දින පවුම් 15,000 ක් ගෙවා සියලු නීතිමය කටයුතු අවසන් කිරීමෙන් පසු ‘Lucky Beach Tangalle’ යන නව නාමකරණය ඔස්සේ පවත්වාගෙන යාමට කටයුතු කර තිබෙනවා. ඉතිරි පවුම් 15,000 ක මුදල 2019 මාර්තු මස ලබා දීමට එකඟවී තිබෙනවා.
එහිදී පවුම් 7,000 ක මුදලක් නීති ගාස්තු වශයෙනුත් හෝටලයේ නවීකරණ කටයුතු සඳහා පවුම් 6000 ක මුදලකුත් වැයකරන්නට සිදුවූ බව බවසන එම යුවළ තමන් ගත් තීරණය පිළිබඳව මෙලෙස විදෙස් මාධ්‍යයන්ට ප්‍රකාශ කර තිබුණා.
“අපි හොඳටම බීලා හිටියේ ඒ වෙලාවේ, ඔහු අපිට කිව්වා හෝටලයේ බදු කාලය අවසන් බව. පස්සේ බලද්දී අවුරුද්දකට හෝටලයේ බදු මුදල වෙන්නේ පවුම් 10,000 ක්. ක්ෂණයකින් අපි තීරණය කළා අවුරුදු තුනකට මේ බදු ගන්න. හොඳටම බීලා හිටියත් එය අපි ගත්තු ඉතා ආකර්ෂණීය තීරණයක්“