හිටපු ජනපති ආර්යාවට රජයෙන් මිලියන ගණනාවක වටිනාකමින් යුතු නිවසක්! - අලුත්වැඩියා කටයුතු නාවික හමුදාවට | Colombocall හිටපු ජනපති ආර්යාවට රජයෙන් මිලියන ගණනාවක වටිනාකමින් යුතු නිවසක්! - අලුත්වැඩියා කටයුතු නාවික හමුදාවට - Colombocall

Hot News

හිටපු ජනපති ආර්යාවට රජයෙන් මිලියන ගණනාවක වටිනාකමින් යුතු නිවසක්! - අලුත්වැඩියා කටයුතු නාවික හමුදාවට

හිටපු ජනාධිපති රණසිංහ පේ‍්‍රමදාස මහතාගේ ආදරණිය බිරිඳ වන හේමා පේ‍්‍රමදාස මහත්මිය වෙත කොළඹ 07 හෙක්ටර් කොබ්බෑකඩුව මාවතේ පිහිටි නව නිවසක් ප්‍රධානය කිරීමට ආණ්ඩුව පියවර ගෙන තිබෙනවා.

මෙම නිවස සඳහා මේ වසරේ ඇස්තමේන්තු කර ඇති මුදල රුපියල් මිලියන 06ක් ලෙස සඳහන් වන අතර ලබන වසරේදී එහි අලූත්වැඩියා කටයුතු වෙනුවෙන් රුපියල් මිලියන 28ක් වැය වෙතැයි ඇස්තමේන්තු කර තිබෙනවා. ඒ සඳහා මූල්‍ය දායකත්වය ලබා දෙන්නේ ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය හා මහා භාණ්ඩාගාරයයි.

කෙසේ වෙතත් මෙලෙස ඉදිවන නිවසේ අලුත්වැඩියා කටයුතු නාවික හමුදාවට බාරව ඇති බවටයි වාර්තා වන්නේ.