රුසියාවේ ප්‍රථම ලිංගික බෝනික්කන්ගේ ගණිකා මඩමෙන් ලොවම කැළඹෙයි ? | Colombocall රුසියාවේ ප්‍රථම ලිංගික බෝනික්කන්ගේ ගණිකා මඩමෙන් ලොවම කැළඹෙයි ? - Colombocall

Hot News

රුසියාවේ ප්‍රථම ලිංගික බෝනික්කන්ගේ ගණිකා මඩමෙන් ලොවම කැළඹෙයි ?

ලිංගික බෝනික්කන්ගේ ගණිකා මඩම් ලෝකය පුරාම මේ දිනවල ආරම්භ වෙමින් පවතිනවා .
එහි අලූත්ම ගණිකා මඩම තමයි මේ දිනවල රුසියාවේදී ආරම්භ කරමින් තිබෙන්නේ .
මෙම ගණිකා මඩම රුසියාවේ මොස්කොව් නුවර ආරම්භ වී තිබෙන අතර මෙම එක බෝනික්කෙකුගේ උස අඩි 5 යි අගල් 4ක් බවටයි වාර්තා වන්නේ .

ඒ වගේම තමයි මෙම බෝනික්කන් සමග විනෝද වීමට පයකට ඳී80 පමණ වියදම් වන බවයි වැඩිදුරටත් වාර්තා වන්නේ .

මෙම බෝනික්කන් සාදා ඇත්තේ ප්ලාස්ටික් වර්ගයකින් වන අතර එමගින් ඔවුන් වැඩිදුරටත් සිනිදු මෙන්ම සියුම් වන බවටයි 
වැඩිදුරටත් සදහන් වන්නේ .