ආවා කල්ලිය යළි කරළියට - මුහුණ වසා පිහියක් අතින් ගත් පුද්ගල රුව ඇතිව වව්නියා නගරයේ ස්ථාන කිහිපයක අත්පත්‍රිකා | Colombocall ආවා කල්ලිය යළි කරළියට - මුහුණ වසා පිහියක් අතින් ගත් පුද්ගල රුව ඇතිව වව්නියා නගරයේ ස්ථාන කිහිපයක අත්පත්‍රිකා - Colombocall

Hot News

ආවා කල්ලිය යළි කරළියට - මුහුණ වසා පිහියක් අතින් ගත් පුද්ගල රුව ඇතිව වව්නියා නගරයේ ස්ථාන කිහිපයක අත්පත්‍රිකා
මුහුණ වසා ගනිමින් පිහියක් අතින් ගත් පුද්ගලයෙකුගේ රුව ඇතිව 'ආවා' නමින් සඳහන් ඡායාරූපයකින් යුතුව අදාළ අත්පත්‍රිකා වව්නියාව නගරයේ ස්ථාන කිහිපයක ඊයේ (01) බෙදා හැර තිබූ බව  වව්නියාව ආරක්ෂක අංශ පවසනවා.
එම අත්පත්‍රිකා වව්නියාව කුරුමන්කාඩුව, වෛරවපුලියන්කුලම, දුම්රියපොළ පාර, නුවර පාර ආදී ස්ථානවල  දමා ගොස් ඇති අතර, එහි මෙලෙස සඳහන් කර තිබුණා.

"අපි ජනතාවගේ ගැටළු වෙනුවෙන් ඕනෑම අවස්ථාවක පෙනී සිටිනවා. අපි ජනතාවගේ විරෝධීන් නොවෙමු. ඕනෑම අවස්ථාවක වව්නියාව නගරයේ ස්ථාන කිහිපයකම අපේ පිරිස් සිටිනවා."

මෙම අදාළ අත්පත්‍රිකා බෙදා හැර තිබු කණ්ඩායම් සොයා පරීක්ෂණ මෙහෙයවන බවද වව්නියාව පොලිසියකියා සිටියා