නව අගමැති ලෙස මහින්ද රාජපක්ෂ පත්වෙයි - PHOTOS - | Colombocall නව අගමැති ලෙස මහින්ද රාජපක්ෂ පත්වෙයි - PHOTOS - - Colombocall

Hot News

නව අගමැති ලෙස මහින්ද රාජපක්ෂ පත්වෙයි - PHOTOS -


මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා අග්‍රාමාත්‍යවරයා ලෙස අද (26) පස්වරුවේ දිවුරුම් දුන් බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී නාමල් රාජපක්ෂ පැවසුවා.

ඒ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය ජාතික ආණ්ඩුවෙන් ඉවත් වීමට තීරණය කිරීමත් සමගයි.