රජරට විශ්ව විද්‍යාලය කැළඹෙයි. වෛද්‍ය පීඨාධිපති ඇතුළු සියලු අංශ ප්‍රධානීන් ඉල්ලා අස්වෙයි | Colombocall රජරට විශ්ව විද්‍යාලය කැළඹෙයි. වෛද්‍ය පීඨාධිපති ඇතුළු සියලු අංශ ප්‍රධානීන් ඉල්ලා අස්වෙයි - Colombocall

Hot News

රජරට විශ්ව විද්‍යාලය කැළඹෙයි. වෛද්‍ය පීඨාධිපති ඇතුළු සියලු අංශ ප්‍රධානීන් ඉල්ලා අස්වෙයිරජරට විශ්ව විද්‍යාලයේ උපකුලපති මහාචාර්ය රන්ජිත් විජේවර්ධන මහතා අනුගමනය කරන අත්තනෝමතික ක්‍රියාකලාපයට විරෝධය දක්වමින් එම විශ්ව විද්‍යාලයේ වෛද්‍ය පීඨයේ පීඨාධිපති සහ දෙපාර්තමේන්තු 14ම අංශ ප්‍රධානීහු එකවර ඉල්ලා අස් වී තිබෙනවා. 

වෛද්‍ය පීඨයේ සිටිය යුතු ආචාර්ය සංඛ්‍යාවෙන් 1/3 ක පිරිසක් සිටියදීත් අඛණ්ඩව අධ්‍යයන කටයුතු සිදු කරගෙන යද්දී ඒ පිළිබඳව කිසිදු ඇගයීමක් නොකර ආචාර්යවරුන්ට ලබා දුන් “රඳවා ගැනීමේ දීමනාව” කිසිදු පුර්ව දැනුම් දීමකින් තොරව නවතා දැමීම නිසා ආචාර්යවරු මේ තීරණයට එළැඹ ඇති බවයි වාර්තා වෙන්නේ.

2006 වසරේ ආරම්භ කළ  රජරට වෛද්‍ය පීඨයෙන් මේ වනවිට MBBS උපාධිධාරීහු 1200 උපාධිය ලබා ඇත.

 ශ්‍රී ලංකා විශ්ව විද්‍යාල පද්ධතිය තුළ ආචාර්යවරුන් උපකුලපතිවරයෙක්ට එරෙහිව මෙවන් තීරණයකට එළඹ ඇත්තේ පළමු වතාවටය. 

ආචාර්යවරුන්ගේ මේ තීරණය නිසා  සඳුදා පැවැත්වීමට නියමිතව තිබූ වෛද්‍ය පීඨ අවසන් වසර විභාගය පැවැත්වීමට නොහැකි තත්වයක් උද්ගතව ඇති අතර එය ලබන වසරේ වෛද්‍යවරුන්ට සීමාවාසික පත්වීම් ලබා දීමට ද ඍජුව බලපායි.