"සනත්" ගේ වැඩක් නැවතත් ලීක් වෙයි ! දූෂණ මර්ධනයෙන් කැඳවීමක් | Colombocall "සනත්" ගේ වැඩක් නැවතත් ලීක් වෙයි ! දූෂණ මර්ධනයෙන් කැඳවීමක් - Colombocall

Hot News

"සනත්" ගේ වැඩක් නැවතත් ලීක් වෙයි ! දූෂණ මර්ධනයෙන් කැඳවීමක්
ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් හිටපු තේරීම් කමිටු සභාපති සනත් ජයසූරිය මහතාගෙන් ප්‍රශ්න කිරිම සඳහා ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ආයතනයේ දූෂණ මර්ධන ඒකකය ඔහුට කැඳවීමක් සිදුකර තිබෙනවා.

සනත් ජයසූරිය මහතා ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් තේරිම් කමිටු සභාපති වශයෙන් කටයුතු කරන කාලයේදී ගත් නීත්දු තීරණය හා ඔහුගේ ඇතැම් තේරීම් පිළිබඳව ප්‍රශ්න කිරීමටයි මෙම කැඳවීම සිදුකර ඇත්තේ

එමෙන්ම ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් කවුන්සිලයේ දුෂණ සංග්‍රහයේ නීති දෙකක් උල්ලංඝණය කිරීම සම්බන්ධයෙන් චෝදනා ගොනු කර තිබෙනවා.

ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් කවුන්සිලයේ දුෂණ මර්ධන ඒකකය විසින් පවත්වනු ලබන විමර්ශනයන් සදහා සහය ලබා නොදීම, බාධා කිරීම සහ එම සිද්ධීන්ට අදාල ලේඛණ සඟවා තැබීම හෝ විනාශ කිරීම යන චෝදනා දෙකක් සනත් ජයසූරියට එරෙහිව එල්ලවී ඇති බව සදහන්.

මෙම චෝදනා සම්බන්ධයෙන් හිටපු ශ්‍රී ලංකා තේරීම් කමිටු සභාපතිවරයාට පිළිතුරු ලබාදීමට අද (15) සිට දින 14ක කාලයක් ලබා දී ඇති බවයි ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් කවුන්සිලය නිවේදනය කරන්නේ.