පාර්ලිමේන්තු බහුතරය නැත්නම් ජනාධිපති මෙහෙම අවධානමක් ගන්නෙ නෑ ! මහින්ද රාජපක්ෂ කියූ කතාව | Colombocall පාර්ලිමේන්තු බහුතරය නැත්නම් ජනාධිපති මෙහෙම අවධානමක් ගන්නෙ නෑ ! මහින්ද රාජපක්ෂ කියූ කතාව - Colombocall

Hot News

පාර්ලිමේන්තු බහුතරය නැත්නම් ජනාධිපති මෙහෙම අවධානමක් ගන්නෙ නෑ ! මහින්ද රාජපක්ෂ කියූ කතාව
නව ආණ්ඩුවක් පිහිටුවීම සදහා පාර්ලිමේන්තුවේ මන්ත‍්‍රී ආසන 120ක් තම පාර්ශවයට ඇති බවට විශ්වාස යයි අගමැති මහින්ද රාජපක්‍ෂ මහතා පවසනවා.

එම බහුතරය සහතික නැතිනම් ජනාධිපතිවරයා මෙතරම් අවදානම් තීරණයක් නොගන්නා බවයි රාජපක්‍ෂ මහතා සදහන් කරන්නේ

ඔහු මේ බව කියා සිටියේ දලදා වහන්සේ වැදපුදා ගැනීමෙන් පසු අස්ගිරි මහ නාහිමියන් හමුවේ අදහස් පල කරමින්