ලක්ෂ 6ක අල්ලස් ගැනීමේදී අත්අඩංගුවට ගත් ජාතික පශු සම්පත් සංවර්ධන මණ්ඩලයේ සභාපති රක්ෂිත බන්ධනාගාරයට | Colombocall ලක්ෂ 6ක අල්ලස් ගැනීමේදී අත්අඩංගුවට ගත් ජාතික පශු සම්පත් සංවර්ධන මණ්ඩලයේ සභාපති රක්ෂිත බන්ධනාගාරයට - Colombocall

Hot News

ලක්ෂ 6ක අල්ලස් ගැනීමේදී අත්අඩංගුවට ගත් ජාතික පශු සම්පත් සංවර්ධන මණ්ඩලයේ සභාපති රක්ෂිත බන්ධනාගාරයට

රුපියල් ලක්ෂ 6ක අල්ලස් මුදලක් ලබා ගැනීමේ චෝදනාව මත අත්අඩංගුවට ගත් ජාතික පශු සම්පත් සංවර්ධන මණ්ඩලයේ සභාපති කේ. මුතුවිනායගම් මහතා ලබන 18 දක්වා රක්ෂිත බන්ධනාගාර ගත කර තිබෙනවා.
ඒ, සැකකරු කොටුව අතිරේක මහේස්ත්‍රාත් දුලානි අමරසිංහ මහත්මිය  හමුවට අද ඉදිරිපත් කිරීමෙන් අනතුරුවයි.
අදාළ චෝදනාව මත ජාතික පශු සම්පත් සංවර්ධන මණ්ඩලයේ සභාපතිවරයා අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාව විසින් අත්අඩංගුවට ගනු ලැබුවේ ඊයේ දිනයේ දීයි.